گفت و گو: جایگاه قرآن در «برنامه ی درسی ملی» فراتر از یک درس دیده شد
39 بازدید
موضوع: علوم قرآنی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : علوم قران و حدیث ) رشد ( اموزش قران ) ) پاییز 1389 - شماره 30 (5 صفحه - از 4 تا 8)
تعداد شرکت کننده : 0

چکیده

-«برنامه‌ی درسی ملی»یک گام در جهت تحول اساسی‌ در نظام محتوایی آموزش و پرورش است. -«تأمل اجمالی در برنامه‌ی درسی فعلی کشور نشان‌ می‌دهد،این برنامه 20 درصد اهداف مطلوب را تأمین می‌کند و 80 درصد اهداف مندرج در برنامه‌ی درسی ملی با برنامه‌ی‌ درسی موجود تأمین نمی‌شود.» این دو فراز،از نگاشت سوم مجموعه‌ی مفصل و 126 صفحه‌ای«برنامه‌ی درسی ملی»استخراج شده است.طبق‌ گفته‌ی حجت الاسلام ذوعلم،این برنامه آماده است تا برای‌ بررسی و تصویب،به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شود. در این دو فراز،دو ادعای مهم مطرح است که‌ دست‌اندرکاران امر مدیریت و آموزش و پرورش کشور، به‌روشنی آن را درمی‌یابند.دگرگونی در نظام آموزش و پرورش،پس از ابلاغ این برنامه،از چنان اهمیتی برخوردار است که آحاد مردم ایران را بدان حساس کند.به این دلیل، همه‌ی مردم،خانواده‌ها،رسانه‌های ارتباط جمعی،مجامع‌ و مراکز دانشگاهی و حوزوی،و به‌ویژه نیروهای شاغل در آموزش و پرورش و به‌طور خاص معلمان و مربیان،باید با حساسیت پی‌گیر این موضوع اساسی باشند و ضمن دقت‌ در تمام برنامه‌ی درسی ملی،با ژرف‌نگری و نگرش انتقادی‌ سازنده،آن را مطالعه کنند. به سبب اهمیت«برنامه‌ی درسی ملی»و با هدف‌ اطلاع‌رسانی به مخاطبان فصل‌نامه‌ی رشد آموزش قرآن، در مورد کلیت برنامه و جایگاه آموزش قرآن در آن،با حجت الاسلام ذوعلم به گفت‌وگو نشسته‌ایم.وی مسئولیت‌ و مدیریت تهیه و تدارک و تدوین برنامه‌ی درسی ملی را به عهده داشت.