برنامه ای برای تمام برنامه ها
56 بازدید
مصاحبه کننده : مقدادی،محمد رضا - نامی ساعی،حسین
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : رشد اموزش معارف اسلامی ) زمستان 1387 - شماره 71 (4 صفحه - از 25 تا 28)
تعداد شرکت کننده : 0