جایگاه قرآن در «برنامه درسی ملی» فراتر از یک درس دیده شده است (2)
40 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : رشد ( اموزش قران ) ) زمستان 1389 - شماره 31 (6 صفحه - از 4 تا 9)
تعداد شرکت کننده : 0